خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۹۹/۰۹/۱۳شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۹۹/۰۹/۱۳شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در ابتدای جلسه مطابق با تصمیم اخذ شده ی جلسه ی قبل ازپروژه های پارک شهید ملائی ، پارک ۱۷ شهریور ، فاز ۲ پارک دانشجو ، باغ ایرانی ، پارک بانوان و پارک کودک و نوجوان در شهرک انقلاب بازدید به عمل آمد و توضیحات آقای مهندس نصرتی شهردار محترم و مسولین واحدهای محترم فضای سبز و عمران شهرداری و پیمانکاران پروژه ها ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص برخی مشکلات و مسائل پیمانکاران و دیگر افراد ذیربط در پروژه ها مقرر شد شهرداری بررسی و پیشنهادات لازم را به صحن شورا ارائه دهد و همچنین مقرر شد در خصوص ساعات بهره برداری از پارک بانوان بازنگری گردد.

۲-در خصوص نامه شماره شورا در رابطه با اخذ تمهیدات لازم از طرف شهرداری جهت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط سازمان حمل و نقل عمومی نامه شماره۲۸/۰۲۸۸ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲ قرائت و اقدامات مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مفاد نامه فوق الذکر در سایت شورا بارگذاری گردد.

۳-در خصوص بند ۱ صورتجلسه ی شماره ۲۸۴ شورای اسلامی شهر دامغان مبنی بر ارائه مساعدت به احدی از متوفیان دامغانی که با عدم پذیرش کمیته ی انطباق روبرو گردید از آنجائیکه جلسه شورای حل اختلاف در مدت قانونی ۲۰ روزه تشکیل نشده مقرر گردید مصوبه فوق جهت اجرا به شهرداری ارسال گردد.

bigtheme