خانه / دسته‌بندی نشده / مصوبات جلسه شماره ۳۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در ابتدای جلسه در خصوص تعریض املاک متقاضیان ساخت و ساز با حضور آقای شهردار و مسئول حقوقی واحد شهرداری ، مذاکره و بررسی مفصل صورت گرفت و از آنجائیکه متولی طرح تفصیلی شهر، مسکن و شهرسازی است و وظیفه تامین زمین معوض با آن ارگان می باشد مقرر شد شهرداری در مواردی که با مالک توافق صورت نمی پذیرد شهرداری پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

۲-در خصوص دستورالعمل تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند ، موضوع بررسی و بعد از قرائت و بررسی دستورالعمل ، مقرر گردید شهرداری پیشنهاد خود را در خصوص برخی از موارد مرتبط با محاسبه فرمول های تعیین قیمت نهایی عوارض پسماند را به شورا ارائه دهد.

۳-درخصوص برگزاری مجدد جلسات شورا به صورت علنی ، مقرر شد با توجه به تغییر وضعیت شهرستان از قرمز به نارنجی ، حداکثر ۵ نفر جهت حضور در جلسات علنی پذیرفته شوند.

bigtheme