سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1400 / صورتجلسه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر

صورتجلسه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر

۱-در خصوص نامه ی شماره ی۱۵۹۲/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵  در رابطه با واگذاری مقدار۱۲۰۰/۸۵  متر مربع از پلاک ۲۵۲۹/۴۱۳۰ واقع در شهرک گلستان با کاربری مسکونی جهت امر توسعه ی حوزه علمیه ، موضوع بعد از بحث و بررسی و مطالعه اسناد و سوابق امر، با عنایت به مصوبه مورخه۱۴۰۰/۳/۱۳  شورای اسلامی شهر ، نامه مشترک استاندار ، نماینده و فرماندار وقت و بند ب ماده ۵ نامه شماره ۲۱۳۵۷ مورخ۱۳۸۸/۸/۱۲ مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان و همچنین با توجه به پرداخت بهاء پلاکهای مورد نظر از طرف مدیریت محترم حوزه علمیه در زمان واگذاری ، با واگذاری پلاک مورد نظر به مساحت۱۲۰۰/۸۵ متر مربع به حوزه علمیه دامغان یا افراد معرفی شده از طرف حوزه ، واگذاری معوض اراضی واقع در طرح توسعه موافقت شد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۱۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر استرداد مبلغ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای شادکام مالک پلاک ۲۴۲۹ که جهت دریافت جواز و پروانه ساختمانی در پلاک فوق پرداخت شده است ، موضوع بررسی و با توجه به انصراف مالک پلاک از دریافت جواز و پروانه ،  با استرداد وجه مذکور موافقت شد.

 

bigtheme