خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۵-۹۹/۱۲/۱۴

مصوبات جلسه شماره ۳۲۵-۹۹/۱۲/۱۴


در ابتدای جلسه تعداد ۸ نامه مربوط به املاک و ساخت و ساز شهروندان رسیدگی گردید و مصوبات لازم به تصویب رسید.

۱-درخصوص نامه ی شماره ی ۲۱۳۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ در رابطه با درخواست مالکان واحدهای تجاری طبقه ی اول پاساژ عقیق مبنی بر کسب دسترسی واحدهای تجاری به سمت خیابان آزادی ۲ و یا پارک ملت موضوع بررسی و ضمن مخالفت اعضای شورا با درخواست فوق ، نامه جهت بررسی به شهرداری ارسال گردید.

۲-نامه ی شماره ی۶۶۵۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ در رابطه با گزارش شهرداری در مورد بازگشایی پنج شنبه بازار در هفته قبل ، قرائت و در خصوص رعایت مسائل مرتبط با بهداشت و آسایش شهروندان مذاکراتی با شهردار محترم صورت پذیرفت.

۳-نامه ی شماره ی۵۰۲۱/۱/۱۱۷۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ از فرمانداری در رابطه با طرح ساده سازی مراحل کسب و کار به طور کامل مطالعه و مقرر شد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اشتغال و کار آفرینی ارجاع گردید.

 

bigtheme