خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۴-۹۹/۱۱/۰۹

مصوبات جلسه شماره ۳۲۴-۹۹/۱۱/۰۹

۱-بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری دامغان بعد از سه جلسه بررسی و اعمال اصلاحات تصویب گردید.

۲-گزارش حسابرسی مستقل درباره ی صورت های مالی تهیه شده بر مبنای نقدی به انضمام صورت تفریغ بودجه، صورت وضعیت مالی ، صورت درآمد و هزینه ها مربوط به سال منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۸ بعد از سه جلسه بررسی و رسیدگی و پاسخگویی واحد مالی نسبت به ابهامات،  مورد تصویب قرار گرفت.

 

bigtheme