خانه / مصوبات شورا 1399 / صورتجلسه شماره ۳۱۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر

صورتجلسه شماره ۳۱۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر

۱- در خصوص مصوبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۳ شورای نامگذاری در رابطه با نامگذاری میدان مقابل مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی به نام ((کتاب)) از آنجائیکه در جلسه مذکور مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت المان مرتبط با کتاب اقدام نماید موضوع مجدداً بررسی گردید و مقرر شد از شهرداری درخواست شود ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف موضوع فوق و ارائه گزارش بر این شورا اقدام نماید.

۲-در خصوص زمین مربوط به ملک بانک سپه که در ضلع مشرف به خیابان پارک شهید موسی دشتی قرار گرفته از آنجاییکه در صورت ساخت و ساز در ملک فوق چشم انداز پارک آسیب دیده و امکان بهره مندی صددرصدی از پارک فوق برای شهروندان نخواهد بود مقرر شد به شهرداری اعلام گردد جهت خرید ملک فوق اقدام و مذاکره نماید.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۲۲۹۸/۱۴/۵۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ در رابطه با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر از فرمانداری در رابطه با بازگشایی مجدد پنجشنبه بازار بنابر درخواست های پیاپی شهروندان ، مقرر گردید شهرداری ضمن پیگیری سریع تر موضوع در ستاد مبارزه با کرونا، نسبت به دریافت و تامین شرایط لازم جهت بازگشایی بازار فوق از ستاد مذکور اقدام نماید.

۴-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۳۹۷  مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ در رابطه با استرداد مبلغ ۳۱۸/۷۵۱/۰۰۰

 ریال مربوط به بدهی عوارضات ساختمانی ۲۲/۱۷/۶  به مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان که اشتباهاً دوباره به حساب شهرداری واریز شده است موضوع بررسی و با استرداد مبلغ فوق به حساب دانشگاه آزاد موافقت شد.

همه اعضاء حاضر بودند.

شروع جلسه از ساعت ۱۲/۳۰ لغایت ۱۵/۴۵

bigtheme