سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهردامغان با حضور اعضای شورا ،شهردار و برخی پرسنل شهرداری با موضوع درخواست قطع ۴اصله درخت در فضای شهربازی جدیدالاحداث دامغان با نصب دستگاههای جدید و استاندارد برگزار گردید.