به دعوت شورای اسلامی شهر دومین جلسه بررسی مجموعه تپه حصار، با موضوع تعیین و تبیین وضعیت مالکیت زمین های متعلق به میراث فرهنگی در محدوده تپه حصار در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۹:۳۰ در محل شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد.

در این جلسه که زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر، فولادیان معاون برنامه ریزی فرمانداری، نصرتی شهردار، قاسمی رئیس اداره میراث فرهنگی، جدیدی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، عباسی راد رئیس اداره منابع طبیعی و ترابی مسئول کمیسیون میراث شورای شهر حضور داشتند، ابتدا را زارع زاده گزارشی از جلسه گذشته و تصمیمات آن ارائه نمودند.

سپس هر یک از حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداخته و در انتها موارد ذیل به تصویب رسید:

۱- با توجه به اینکه محدوده ای در حد ۴/۹ هکتار از اراضی منطقه تپه حصار در مالکیت دولت می باشد، پیشنهاد می گردد اقدامات عمرانی و عملیاتی در این محدوده که بلامنازعه می باشد، صورت پذیرد.

۲- برای جلب رضایت مالکین املاک اطراف مجموعه تپه حصار مقررشد مالکین ذینفع دقیقاً شناسایی شده و سپس از آنها در جلسه ای با حضور فرماندار محترم، دادستان شهرستان و دیگر مسئولین که حضور آنها ضروری می باشد، موضوع اخذ رضایت و همکاری مالکین مطرح و رضایت آنها جلب شود.

۳- مسئولین محترم میراث فرهنگی فرم رضایت نامه مورد نظر را تهیه و در زمان برگزاری جلسه در اختیار مالکین محترم جهت اعلام رضایت قرار دهند.

۴- از ظرفیت گروه حامی میراث فرهنگی گه در جلسه قبلی اعلام آمادگی نمودند، جهت دعوت در جلسه مذکور و جلب رضایت مالکین و همچنین رفع موانع احتمالی استفاده شود.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

 

 

جلسه بررسی وضعیت مالکیت زمین های مجموعه تپه حصار با حضور معتمدین و برخی مسئولین ذیربط

توسط admin