سرخط ویژه
خانه / اخبار / خسرو فولادیان عضو شورای شهر دامغان: جشنواره ملی پسته فرصتی مناسب جهت معرفی قابلیت های گردشگری

خسرو فولادیان عضو شورای شهر دامغان: جشنواره ملی پسته فرصتی مناسب جهت معرفی قابلیت های گردشگری

خسرو فولادیان عضو شورای شهر دامغان:

جشنواره ملی پسته فرصتی مناسب جهت معرفی قابلیت های گردشگری ؛ تاریخی وفرهنگی وکشاورزی ودیگرپتانسیل های شهرستان دامغان است وبامعرفی هرچه بهتروبااجرای برنامه های فرهنگی وهنری وآموزشی همچون سال های قبل باهمراهی وهمدلی وهمفکری دراجرای باشکوه ترآن تلاش نماییم وموجب تشویق سرمایه گذاری درخصوص این محصول استراتژیک وطلای سبز(پسته دامغان ) رابرای سرمایه گذران رونق بخشیم .
در پایان جادارد از زحمات دبیرمحترم جشنواره وتمامی عوامل ودوستان همراه نهایت تشکروقدردانی را داشته باشم.

bigtheme