جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهر و کمک به تقویت طرح های توسعه شهری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن رستمیان امام جمعه ؛ علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ؛ مهدی بندر آبادی فرماندار دامغان ؛ رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان به میزبانی سالن جلسات شورای اسلامی شهر در این جلسه هریک از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در بحث موضوعات شهری و مشکلات پیش رو مطرح و امام جمعه ؛ نماینده و فرماندار نیز نظرات خود را در بیان مطالب ارائه شده مطرح کردند .