جلسه شورای اداری شهرستان دامغان با حضور استاندار جدید سمنان مهندس آشناگر در سالن اجتماعات دانشگاه دامغان برگزار گردید.

در این دیدار نیز رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دامغان حضور داشتند و در پایان جلسه آقای زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر دامغان در وقتی کوتاه که توسط خود ایشان درخواست شد به بیان تعدادی از مشکلات وکمبودهای شهرستان پرداختند.

توسط admin