به اطلاع همشهریان عزیز می رساند تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۴۰۱شهرداری دامغان به تصویب رسیده است.

برای دانلود دفترچه محلی ۱۴۰۱ اینجا کلیک نمایید.

[divider]

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری دامغان به تصویب رسیده است.

برای دانلود دفترچه محلی ۱۴۰۰ اینجا کلیک نمایید.

[divider]

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان به تصویب رسیده است.

برای دانلود دفترچه محلی ۱۳۹۹ اینجا کلیک نمایید.

[divider]

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان به تصویب رسیده است.

برای دانلود دفترچه محلی ۱۳۹۸ اینجا کلیک نمایید.

[divider]

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری دامغان به تصویب رسیده است.

برای دانلود دفترچه محلی ۱۳۹۷ اینجا کلیک نمایید.

توسط admin