خانه / مناسبت ها / برگزاری جلسه کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی

برگزاری جلسه کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی

برگزاری جلسه کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی با دستور جلسه
هم اندیشی در خصوص برگزاری مراسم روز تاریخانه
ادامه تبادل نظر در خصوص اصلاح سنتهای رایج شهر (مراسم عزاداری و جشنها )

bigtheme