اولین روز برگزاری کلاس های آموزشی جشنواره (یازدهم شهریور۹۷)

«آشکار سازی تغییر اقلیم و پیش بینی آن در ایران»

مدرس:جناب دکتر بابائیان

توسط admin