سرخط ویژه
خانه / آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیر خانه های شورای اسلامی کشور

آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیر خانه های شورای اسلامی کشور

ماده ۱- ارکان تشکیلاتی شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر تعیین می شود :

الف –  دفتر هیئت رییسه

ب – دبیرخانه

پ – کمیسیونها

تبصره – شورای اسلامی شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ی اسلامی روستا صرفا دارای رکن بند ( ب ) می باشد .

ماده ۲ – سقف ردیفهای شغلی شورای عالی استانها به تعداد ( ۳۵ ) ردیف و شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأیید شورای عالی استانها به شرح زیر تعیین می شود :

الف – شورا ی اسلامی استانها حداکثر ( ۵ ) ردیف

ب – شورای اسلامی شهرستان تا سی و پنج هزار نفر جمعیت ( ۱ ) ردیف

پ – شورای اسلامی شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعیت ( ۲ )ردیف

ت – شورای اسلامی شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعیت به بالا ( ۳ ) ردیف

ث- شورای اسلامی شهرهای بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۲ ) ردیف

ج – شورای اسلامی شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر جمعیت    ( ۳ ) ردیف

چ – شورای اسلامی شهرهای صد هزار نفر جمعیت تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۴ ) ردیف

ح – شورای اسلامی شهرهای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۶ ) ردیف

خ – شورای اسلامی شهر های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت   ( ۱۰ ) ردیف و شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنجاه هزار نفر ( ۱ ) ردیف اضافه می شود .

د – شهر تهران ( ۱۴۰ ) ردیف

تبصره ۱-  به کارگیری افراد برای تصدی ردیفهای شغلی این ماده منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است .

تبصره ۲- به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر با رعایت بند    ( ۸ ) ماده ( ۶ ) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۲/ت۲۱۰۶۸ ه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۷ خواهد بود .

ماده ۳- شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیر دولتی انجام دهند .

ماده ۴- شرح وظایف تفصیلی هریک از ردیفهای شغلی توسط دبیر خانه شورای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای مربوط به تایید شورا ی عالی استانها می رسد .

ماده ۵- دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رییس شورا ارجاع می شود بر عهده دارد .

تبصره – رییس دبیرخانه شورای عالی استانها و مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رییس شورای مربوط منصوب می شوند .

ماده ۶- کارکنان دبیرخانه شورای عالی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت ۲۵۳۴۲ ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ ) و قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آنها هستند .

ماده ۷- دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی ، شهرداری ها و دهیاریها به صورت مأمور استفاده نمایند .

این تصمیم نامه در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، معاون حقوقی رییس جمهور ، معاونت امور مجلس رییس جمهور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی ، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ، استانداری های سراسر کشور ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme