سرخط ویژه
خانه / اخبار / آگهی مزایده فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده فضاهای تبلیغاتی

« آگهی مزایده  فضاهای تبلیغاتی »

شهرداری دامغان درنظر دارد به استناد مجوز شورای محترم  اسلامی شهرنسبت به  واگذاری بهره برداری ازفضاهای تبلیغاتی موجود از طریق مزایده عمومی ودرقالب قرارداد اجاره ۲ساله به بخش خصوصی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل      می آید جهت دریافت اوراق مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه  وپیشنهاد قیمـــت  کتبی خود راحداکثر تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۹۶ تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

bigtheme