سرخط ویژه
خانه / اخبار / آگهی تجدید مناقصه عمومی ” واگذاری امور خدمات شهری شهرک های گلستان و مسکن مهر”

آگهی تجدید مناقصه عمومی ” واگذاری امور خدمات شهری شهرک های گلستان و مسکن مهر”

آگهی تجدید مناقصه عمومی ” واگذاری امور خدمات شهری شهرک های گلستان و مسکن مهر”

شهرداری دامغان در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر، امور رفت و روب و جمع آوری پسماند شهرکهای گلستان و مسکن مهر شهر دامغان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار با شرائط ذیل واگذار نماید:

  • فعال در حوزه رفت و روب ، تنظیف و جمع آوری پسماند .
  • داشتن سوابق مفید و رضایتمندی کارفرمایان پیشین.
  • دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط درخواست می گردد از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وحداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۲ساعت ۱۳/۳۰نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری دامغان و دریافت رسید اقدام نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:       ۳۵۲۵۶۱۱۵ -۰۲۳

    شهرداری دامغان

bigtheme