photo_2019-03-21_01-31-08Slide thumbnail
۱۳۹۵۱۲۳۰۱۶۵۷۳۱۴۳۶۱۰۳۴۸۶۸۴Slide thumbnail
۳۳۱۱۷۸۴_۴۰۰Slide thumbnail
نشانه سال ۱۳۹۸، سال «رونق تولید»Slide thumbnail
da0a8d8333a19699dcdaf9622197af58_XLSlide thumbnail
۱۳۰۶۵۶۱_۵۵۴Slide thumbnail
۱۲۴۵۷۹_پوستررمضان-شهرالغفرانSlide thumbnail

آخرین اخبار

گرامی داشت روز شوراها با حضور شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر دامغان

گرامی داشت روز شوراها با حضور شهردارومسئولین دوایرشهرداری در جلسه شورای اسلامی ...

ادامه مطلب »

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری استانداری از شهرداری و شورای اسلامی دامغان

بازدید کارشناسان محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان از شهرداری ...

ادامه مطلب »