خانه / مصوبات شورا 1398

مصوبات شورا 1398

مصوبات جلسه ۱۹۶– ۹۸/۰۵/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- با توجه به واگذاری امورات فردوس رضا به بخش خصوصی یکی از ملزومات نگهداری بهینه آن مجموعه تامین شرایط مناسب فرهنگی و اجتماعی در ایام هفته به ویژه عصر پنجشنبه ها می باشد، که متاسفانه ملاحظه می شود عصر ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۵/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۳۱۷۱۱/ ۹۸ مورخ ۴/ ۶/ ۹۸ در رابطه با معرفی یکی از اعضای شورا جهت عضویت در کمیته کارشناسی شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از رای گیری مقررشد آقای ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۳– ۹۸/۰۵/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۳۶۸۷/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ در رابطه با تمدید قرارداد بهره برداری از جایگاه عرضه CNG  بلوار راه آهن، موضوع بررسی و مقرر گردید فرآیند واگذاری بهر برداری جایگاه فوق از طریق برگزاری ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری واگذاری واحدهای تجاری موجود در طبقه اول مجتمع عقیق ( برابر کروکی پیوست ) به متقاضیان به صورت اجاره یکساله و بدون سیر ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۴۶۰۰/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۸ در رابطه با انجام مدت فعالیت هیئت رئیسه فعلی شوراهای اسلامی شهر در تاریخ ۱/ ۶/ ۹۸ و انتخاب هیئت رئیسه جدید، بعد از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد: ۱- رئیس شورا: آقای حاج ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۹– ۹۸/۰۵/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۵/ ۳۲۴۴ مورخ ۱۹/ ۵/ ۹۸ شهرداری مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص بندهای گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ مطرح پس از ارائه توضیحات و بحث و بررسی ، نهایتاً گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ شهرداری مورد تایید شورای اسلامی شهر قرار ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۵– ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- پیرو بازدید صورت گرفته از مجموعه بازار سرپوشیده و مشاهده خرابی بازار مذکور به ویژه در ناحیه سقف بازار، مقرر شد در این زمینه مکاتباتی با اداره میراث فرهنگی جهت جلوگیری از آسیب دیدن کلی بنا صورت پذیرد تا ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۴– ۹۸/۰۵/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۹۸/ ۲۸ مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهردار محترم ( ریاست شورای محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ) در رابطه با خرید سیستم مرخصی آنلاین تاکسی های درون شهری، موضوع بررسی و با پیشنهاد ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۳– ۹۸/۰۵/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۸۹/ ۲۸/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ شهرداری محترم در رابطه با نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دامغان ، برای کرایه هر نفر دانش آموز ((سرویس مدارس)) ، موضوع بررسی و با نرخ پیشنهادی مطابق آنچه در ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۲– ۹۸/۰۴/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- با توجه به مراجعات متعدد مردمی و نیز کسبه محترم، درخصوص تجمع و توقف کارگران و بعضی افراد در میدان امام خمینی(ره) و نیز چهارراه لاله که باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان ( به ویژه بانوان محترم ) گردیده ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۱– ۹۸/۰۴/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۲۶۳۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با جابجایی مرکز دفن زباله به موقعیت سنجی شده جدید دارای طرح، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر انعقاد قرارداد با آقای عزت ا.. درویش اکبری مطابق آنچه در ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۸۰– ۹۸/۰۴/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۲۴۵۰/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست مدیریت حوزه علمیه دامغان جهت مساعدت در اجرای طرح مرمت و بازسازی حیاط حوزه علمیه امام صادق(ع) مطابق برگه برآورد بهسازی که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۷۹– ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۹۵/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۳۸۵ ( موقوفه فاطمه بنت حاج قربان صباغ ) که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۳/ ۹۸ ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۷۸– ۹۸/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۲۳۷۱/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با اجاره بهای واحدهای تجاری موجود در حاشیه پایانه مسافربری شهید شاهچراغی در سال ۹۸، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر احتساب اجاره بهاء ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۷۷– ۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۹۱/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده جهت فروش پلاک های ثبتی ۲۴۳۵/ ۶۶۴ و ۶۵۰/ ۲۵۲۹ ملکی شهرداری، مجموع مساحت ۶۵۴ مترمربع، موضوع بررسی و ضمن ...

ادامه مطلب »
bigtheme