خانه / مصوبات شورا 1398

مصوبات شورا 1398

مصوبات جلسه ۲۱۰ – ۹۸/۰۸/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه ضمن بررسی نامه های مربوطه با حضور آقای صرفی ( مسئول واحد خدمات شهرداری ) ابتدا درخصوص نظام مند نمودن نام گذاری معابر شهرک های بوستان و گلستان بحث و تبادل نظر شد و سپس موضوع نهائی ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۹ – ۹۸/۰۸/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۵۰۰۴۶/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با بند ۶ شیوه نامه امور سرمایه گذاری، با پیشنهاد شهرداری مبنی بر عضویت اقای حاج مرتضی علی آبادی در شورایعالی سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد. ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۸ – ۹۸/۰۸/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

با توجه به شیوه بیماری سالک در دامغان مقرر شد مکاتبه لازم به جهت پیشگیری درمان از طریق شورای شهردامغان با مبادی ذیربط صورت پذیرد. ۱- نامه شماره ۱۸/ ۰۵۰۴۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ شهرداری موضوع عطف به نامه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۷ – ۹۸/۰۸/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۴۵۳۹/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۷/ ۹۸ در رابطه با تعیین و معرفی نماینده شورا در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، موضوع بررسی و مقرر شد آقای ناصر ابراهیمی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ تعیین ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۶ – ۹۸/۰۸/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۳۴۹۱۷/ ۴/ ۵۰ مورخ ۹/ ۸/ ۹۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان موضوع اقدامات احتیاطی و پیشگرانه در برابر ناهنجاری های جوی در فصول پاییز و زمستان و تاکیدات استاندار محترم در پی مخاطرات بوقوع پیوسته در چند روز اخیر ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۴ – ۹۸/۰۷/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵۰/ ۱۴/ ۰۴۴۹۱/ ۹۸ مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ در رابطه با اصلاح اسامی معابر شهرک گلستان مطابق با استاندارد نامگذاری معابر، موضوع بررسی و با توجه به لزوم ساماندهی تابلوهای شهرک گلستان مطابق استانداردهای موجود با اصلاح اسامی طبق نقشه پیوست ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۳ – ۹۸/۰۷/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۴۷۷/ ۹۸ مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ در مورد طرح تملک پارکینگ مسجد جامع (دباغان) که مصوبه شماره ۳۶۰-۸۳۰-۹۸ مورخ ۲۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی پلاک های مربوطه مطابق برگه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۱ – ۹۸/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۰۷۶۴/ ۱/ ۵۰ مورخ ۱۴/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پرداخت فوق العاده عمران علمکرد سال ۹۶ شهردار دامغان، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۰۰ – ۹۸/۰۷/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

آقای زارع زاده گزارشی از کمیسیون اشتغال را مطرح نمود: ۱- راه اندازی انرژی پاک (خورشیدی) و ارائه وام قرض الحسنه درخصوص اشتغال و خرید آن توسط اداره برق منطقه ای ۲- با توج به امکانات موجود فنی و حرفه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۹ – ۹۸/۰۷/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

حضور آقای دکتر عالمی ریاست محترم درمانگاه تامین اجتماعی دامغان در جلسه مورخ ۹۸/۷/۹ شورای اسلامی شهر. در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار توسط آقای دکتر عالمی به نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر ،کمبودها و نارسایی های تنها ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۶– ۹۸/۰۵/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- با توجه به واگذاری امورات فردوس رضا به بخش خصوصی یکی از ملزومات نگهداری بهینه آن مجموعه تامین شرایط مناسب فرهنگی و اجتماعی در ایام هفته به ویژه عصر پنجشنبه ها می باشد، که متاسفانه ملاحظه می شود عصر ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۴– ۹۸/۰۵/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۳۱۷۱۱/ ۹۸ مورخ ۴/ ۶/ ۹۸ در رابطه با معرفی یکی از اعضای شورا جهت عضویت در کمیته کارشناسی شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از رای گیری مقررشد آقای ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۳– ۹۸/۰۵/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۳۶۸۷/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ در رابطه با تمدید قرارداد بهره برداری از جایگاه عرضه CNG  بلوار راه آهن، موضوع بررسی و مقرر گردید فرآیند واگذاری بهر برداری جایگاه فوق از طریق برگزاری ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری واگذاری واحدهای تجاری موجود در طبقه اول مجتمع عقیق ( برابر کروکی پیوست ) به متقاضیان به صورت اجاره یکساله و بدون سیر ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۱۹۰– ۹۸/۰۵/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۴۶۰۰/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۸ در رابطه با انجام مدت فعالیت هیئت رئیسه فعلی شوراهای اسلامی شهر در تاریخ ۱/ ۶/ ۹۸ و انتخاب هیئت رئیسه جدید، بعد از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد: ۱- رئیس شورا: آقای حاج ...

ادامه مطلب »
bigtheme