جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورا با موضوع بررسی پیشنهادات برنامه های سال ۱۳۹۹ برگزار شد

با توکل بر خداوند متعال پیرو دعوتنامه جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر دامغان در مورخ ۹۹/۲/۲۷ راس ساعت ۱۰ با حضور اعضای محترم و تلاوتی چند از قرآن کریم در محل شورا تشکیل گردید ابتدا کلیات برنامه ها پیشنهادی سال ۱۳۹۹ توسط کمیسیون ارائه گردید و بعد از اعلام نظر اعضاء محترم … ادامه خواندن جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورا با موضوع بررسی پیشنهادات برنامه های سال ۱۳۹۹ برگزار شد