خانه / اخبار / ‍ دیدار رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان دامغان با رئیس شورای اسلامی شهر

‍ دیدار رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان دامغان با رئیس شورای اسلامی شهر

‍ دیدار رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان دامغان با رئیس شورای اسلامی شهر

آقای امیرخلیلی رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان با آقای زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر دامغان در روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیداراقای امیرخلیلی از روند شکل گیری و فرآیند تشکیل خانه مشارکت مردم در شهرستان توضیحاتی بیان نمودند.ایشان همچنین گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در امر سلامت و مشکلات موجودارایه نمودند.

در ادامه رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر نیز به بیان مشکلات و ضرورت های بهداشت و درمان شهر پرداخته و کمبودهای بهداشت و درمان را یکی از مشکلات اساسی شهر دانسته و بیان داشت: هرکس به اندازه توان خود برای حل مشکلات شهر خصوصادر بخش بهداشت و درمان باید قدم بردارد و کمک کند.

در پایان این دیدار درخصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:
۱- در مورد نیاز به مکان و عضویت نماینده شورای شهر در خانه مشارکت مردم در سلامت، مقررشد درخواست بصورت مکتوب اعلام تا پیگیری های بعدی توسط شورای شهر صورت پذیرد.

۲- مقررشد خانه مشارکت مشکلات بهداشت و درمان را به صورت کارشناسی و مستند به همراه طرح های اجرایی و راهکارهای عملی تهیه تا از طریق مقامات شهرستان، استان و کشوری پیگیری شود.

۳- درخصوص بیمارستان رضایی، مسئولین خانه مشارکت مردم در سلامت پیگیر اقدامات قبلی شورا، دفتر امام جمعه و نماینده وفرمانداری باشند، کما اینکه این امر در دستور کار شورای شهر نیز می باشد.

۴- مقررشد تا تعیین مکانی برای دفتر خانه مشارکت مردم در سلامت، شورای شهر همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشد.

۵- مقررشد جلسات خانه مشارکت مردم در سلامت با شورای اسلامی شهر به جهت هم افزایی و همکاری بیشتر بصورت منظم و فصلی برگزار گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

bigtheme