خانه / اخبار / گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹

گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹

گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹

 

* نظارت بر اجرای طرح تفصیلی و جامع شهر دامغان و بررسی طرح مذکور در جهت پیشنهادات جدید طرح تفصیلی در جهت روند سهولت شهروندان

* نظارت بر حسن اجرای طرح های عمران و خدمات شهری در مناطق مختلف از جمله آسفالت و بهسازی و جدول کشی و اصلاح میادین و پیاده روها و معابر براساس ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصاً مناطق کم برخوردار

* بازدید هفتگی خصوصاً مناطق کم برخوردار شهری

* بررسی و اولویت بندی پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری و پیگیری و اجرا و اختصاص اعتبارات لازم و نظارت بر اجرای آن توسط شهرداری و پیمانکاران منتخب شهرداری پس از طی مراحل قانونی

* بررسی جامع برنامه های ارجاع شده به کمیسیون عمران و شهرسازی از مراجع و نهادها و سازمان های مختلف خصوصا شهروندان محترم در امور مختلف و اعلام نظر کارشناسی به شورای اسلامی شهر

* نظارت بر تفکیک املاک سطح شهر و پیشنهادات شهرداری و اجرای صحیح مواد ۱۰۱ و ۴۵ شهرداری

* بررسی طرح های مشارکتی شهرداری در امور عمرانی و سرمایه گذاری در سطح شهر

 

تمامی مستندات مربوط به این جلسات و پیگیری ها در دفتر شورای اسلامی شهر دامغان موجود می باشد.

bigtheme