کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری

آقای حسن قادری(رئیس)

آقای رضا هوشمند(نایب رئیس)

خانم متولی زاده(منشی)

آقای سید سعید شاهچراغی(عضو)

آقای رضا شفیع زاده(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.