کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزشی

آقای علی ملاکاظمی (رئیس)

آقای علی پریمی (نائب رئیس)

آقای سید وهاب غفوریان(منشی)

آقای دکتر آتشی (عضو)

آقای قدمی(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.