خانه / اخبار / پیشنهاد شورای شهر و شهرداری دامغان جهت بهای خدمات مدیریت پسماند

پیشنهاد شورای شهر و شهرداری دامغان جهت بهای خدمات مدیریت پسماند

زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهردامغان اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری جهت بهای خدمات مدیریت_پسماند واحدهای مسکونی ۵۰درصد بوده است که طبق نظر اعضای شورای شهر با ۳۰درصد موافقت شد.
لذا در همین راستا بعلت شیوع ویروس کرونا و در حمایت از متصدیان واحدهای تجاری و باشگاهها و سالن های ورزشی و مدارس ،بهای خدمات مدیریت پسماند بدون تغییر و برابر با تعرفه سال گذشته مصوب شد.

bigtheme