🔺 همزمان با فرخنده میلاد حضرت محمد(ص) مراسم افتتاحیه کانون مهر مانا دامغان ببا حضور اعصاء محترم شورای اسلامی شهر دامغان و شهردار دامغان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان، فرهنگیان و اساتید برجسته و فعالان زیست محیطی در خانه تسنیم دامغان برگزار شد.