خانه / اخبار / نصرتی شهردار دامغان: پسته کاران دامغان به بسته بندی و تجاری سازی روی آورده اند.

نصرتی شهردار دامغان: پسته کاران دامغان به بسته بندی و تجاری سازی روی آورده اند.

پسته کاران دامغان به بسته بندی و تجاری سازی روی آورده اند
مسلم نصرتی شهردار دامغان و دبیر اجرایی جشنواره ملی پسته در جلسه تقدیر از برندگان مسابقات هفتمین جشنواره ملی پسته دامغان با بیان اینکه راه اندازی جشنواره کار بسیار مشکلی می باشد افزود: برگزاری جشنواره همتی بلند می‌طلبد و هرموقع هر ملت و اجتماعی به یک باور راسخ برسند و همگی برای آن باور مهم تلاش کنند خداوند آنان را یاری خواهد کرد.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم طی هفت سال برگزاری جشنواره تغییر دکور و چیدمان مغازه‌ها و فروشگاه‌های فروش و عرضه پسته در شهر می باشدکه نشان داده است مردم برای این طلای سبز در شهرستان دامغان و در برابر خریداران و طالبان این محصول ارزش زیادی قائل شده اند. و به سمت بسته بندی و تجاری سازی روی آورده اند.
bigtheme