خانه / اخبار / نامگذاری چهار راه چشمه علی دامغان تا میدان دانشگاه به نام بلوار «شهید حاج قاسم سلیمانی»

نامگذاری چهار راه چشمه علی دامغان تا میدان دانشگاه به نام بلوار «شهید حاج قاسم سلیمانی»

با تصویب شورای اسلامی شهر دامغان چهار راه چشمه علی تا میدان دانشگاه به نام بلوار «شهید حاج قاسم سلیمانی» نامگذاری  شد.

پیرو نامه شماره ۱۴/ ۶۱۶۶ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در خصوص نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مقرر شد به منظور گرامی داشت یاد و نام سردارعظیم الشان ایران اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی مسیر از ابتدای چهار راه چشمه علی تا میدان دانشگاه به نام بلوار «شهید حاج قاسم سلیمانی» نامگذاری گردد و سردیس آن سردار گرانقدر نیز بعد از ساخت و آماده سازی اصلاحات و تغییرات لازم در میدان ساعت فعلی ابتدای بلوار شهید سلیمانی نصب گردد. همچنین مقرر شد مسیر از میدان دانشگاه تا میدان سعدی به عنوان بلوار دانشگاه و نیز مسیر از میدان سعدی تا انتهای محدوده ی شهر به نام بلوار چشمه علی نامگذاری گردد.

bigtheme