خانه / اخبار / میزان حق الجلسات اعضاء شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۳۹۹

میزان حق الجلسات اعضاء شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۳۹۹

bigtheme