خانه / اخبار / مصوبه بازگشایی پنجشنبه بازار در انتظار موافقت نهایی کمیته بازار روز شهرستان دامغان خواهد بود

مصوبه بازگشایی پنجشنبه بازار در انتظار موافقت نهایی کمیته بازار روز شهرستان دامغان خواهد بود

رئیس شورای شهر و شهردار دامغان با اشاره به درخواست های مردمی ومذاکرات شورای شهر دامغان ابراز داشتند

مصوبه بازگشایی پنجشنبه بازار در انتظار موافقت نهایی کمیته بازار روز شهرستان دامغان خواهد بود

📌در پی در خواست های مردمی، جلسه مشترک شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص بازگشایی بازار هفتگی تشکیل شد

# رضا زارع زاده رئیسشورایاسلامیشهردامغان در گفتگوی اختصاصی با #خبرنگار هفته نامه #کندویالبرز اظهار داشت با توجه به وضعیت زرد کرونایی دامغان و در پی #تقاضایبی شمار همشهریان جلسه مشترک شهرداری و شورای شهر برگزار شد و موضوع مورد #بررسی قرار گرفت.

🔘زارع زاده ادامه داد؛ در این شرایط اقتصادی و نیاز مردم به #تأمینمایحتاجاساسی سزاوار نیست دست روی دست گذاشته و حرکتی انجام نگردد، لذا #تأکید ما بر #بازگشایی بازار هفتگی است که این امر ممکن است با توجه به کنترل و‌جلوگیری از شیوع مجدد با شرایط خاصی محقق گردد.

🔘وی گفت ما در حد اختیار شورای شهر و در جهت حرکت بسوی این موضوع اقدام کرده و امیدوارم با موافقت ستاد بازار روز دامغان و #تاییدنهایی کمیته مقابله با کرونا، کمی از #مشکلاتاقتصادی مردم #مرتفع گردد.

🔘مهندس نصرتی شهردار دامغان نیز تصریح کرد؛ باتوجه به وضعیت زرد شهرستان،مذاکرات شهرداری و شورای شهر دامغان در خصوص بازگشایی پنج شنبه بازار به کمیته بازار روز شهرستان ارسال می‌گردد که در نهایت این مصوبه، با موافقت نهایی کمیته مقابله با کرونا اجرا خواهد شد.

bigtheme