سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۹۷ – ۹۷/۰۵/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۹۷ – ۹۷/۰۵/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه شماره ۴۷/۰۴۶۴۹/۹۷ – ۲۲/۰۵/۹۷ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت برگزاری فراخوان عمومی جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی مجاور امامزاده جعفر(ع)، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

  • در خصوص نامه شماره ۴۰۴۸/۱/۵۰۲۱ –  ۲۳/۰۵/۹۷ از فرمانداری محترم در رابطه با انتخاب هیئت رئیسه جدید شورا به مدت یکسال، موضوع مطرح و اعضای حاضر به تعداد ۶ نفر بالاتفاق به هیئت رئیسه فعلی به شرح ذیل رای مثبت دادند:

    * ریاست شورا ـــ آقای رضا زارع زاده

    * نایب رئیس شورا ـــ آقای علی اکبر حسن بیکی

    * منشی شورا ـــ آقای سیدماکان ترابی

bigtheme