سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۹۴ – ۹۷/۰۵/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۹۴ – ۹۷/۰۵/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه شماره ۱۳/۴/۰۴۳۹۳/۹۷ ۰۹/۰۵/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با افراز قسمتی از پلاک ثبتی شماره ۲۳۲۰ اصلی واقع در بخش یک دامغان خیابان شهید بهشتی، خیابان زینبیه به درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش و نیز درخواست اداره مذکور مبنی بر تقاضای تغییر کاربری زمین مورد نظر از باغ به مسکونی و تفکیک آن به قطعات زمین مسکونی و همچنین درخواست پرداخت بهاء زمین به میزان ۵۴/۲۸۴ مترمربع از عرصه ( بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) با قیمت کارشناسی از سوی اداره آموزش و پرورش، موضوع در جلسه مشترک مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ مطرح و با پیشنهاد شهرداری به شرح نامه مذکور صورتجلسه توافق ۱۳/۴/۰۷۸۰۵۴/۹۶ ۰۸/۱۲/۹۶ ( که هر دو به پیوست ارائه می گردد ) موافقت شد.
  • در خصوص نامه ۴۷/۰۴۱۲۱/۹۷ ۳۰/۰۴/۹۷ شهرداری محترم در خصوص احداث کارواش جنب CNG شهرک انقلاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهرداری، موضوع مطرح و بررسی و با پیشنهاد شهرداری مطابق نامه فوق ( که به پیوست ارائه می گردد ) موافقت شد. ضمناً مسائل قانونی و حرائم جایگاه CNG مدنظر قرار گیرد و واگذاری از طریق مزایده صورت پذیرد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

 

bigtheme