سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۸۶ – ۹۷/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۸۶ – ۹۷/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ۳۷/۲۹/۰۳۸۳۰/۹۷ – ۱۷/۰۴/۹۷ شهرداری در رابطه با انتخاب پیمانکار برای بهسازی پارک گلستان با برآورد ۴/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد و مهندس ناصری ضمن موافقت فرمودند در کمیسیون عمران مطرح شود.
  • در خصوص نامه شماره ۲۷/۲۰/۰۲۹۸۷/۹۷ – ۰۸/۰۳/۹۷ شهرداری در خصوص برنامه اولویت بندی شهرداری دامغان در حوزه عمرانی، خدمات شهری و IT در سال ۹۷، موضوع در چند جلسه متوالی مطرح و بعد از بحث و بررسی و توضیحات آقای شهردار و مسئولین ذی­ربط شهرداری، با کلیات پیشنهادات شهرداری موافقت به عمل ­آمد و مقرر شد در بند ۲۹ کوچه شهید مروج اضافه شود و نیز مقرر شد مناطقی که بار سنگین ترافیکی دارند شناسایی و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر معرفی شود.
bigtheme