سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۸۴ – ۹۷/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۸۴ – ۹۷/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

  • مقرر شد با هزینه شورا و شهرداری کارگروهی تشکیل گردد، جهت پیگیری مسائل مربوط به وام اشتغال و سهمیه مربوط به شهرستان دامغان و بررسی دلایل عدم جذب وام مذکور در شهرستان دامغان.

  • در خصوص نامه شماره ۵/۰۳۳۴۴/۹۷ – ۲۷/۰۳/۹۷ شهرداری در رابطه با بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری دامغان، موضوع مطرح و بعد از مطالعه و بررسی، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ تصویب گردد. ( تفریغ بودجه به پیوست ارائه می گردد. )

bigtheme