سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۵ – ۹۷/۰۳/۰۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۵ – ۹۷/۰۳/۰۸ شورای اسلامی شهر دامغان

  • پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسه ی مورخ ۲۵/۲/۹۷ در خصوص افتتاح حساب توسط شهرداری جهت نگهداری سپرده های قرار دادها،انجام معاملات مزایدات ومناقصات ونیز عطف به نامه ی شماره ی ۵/۲۹۸۴/۹۷-۸/۳/۹۷ با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه مهر جهت استفاده از امتیازات خاص آن بانک وکمک به اقتصاد اسلامی موافقت به عمل آمد.

جهت بررسی مشکلات انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان دامغان نشستی با آقای سید عباس مجیدیان(ریاست انجمن فوق) صورت پذیرفت ومصوبات ذیل صورت پذیرفت:

الف:در مورد اختصاص مکان مشخص جهت استقرار انجمن ورانندگان مقرر شد:

– با استانداری مکاتبات لازم جهت بازپسگیری زمین آموزش افسری از نیروی انتظامی انجام شود.  

– شهرداری پیشنهادات خود را جهت واگذاری بخشی از ترمینال مسافربری به مسئله فوق ارائه دهد.

– شهرداری جلسه ای با آقای باقریان(ریاست اصناف) ودیگر سازمان های ذیربط جهت توافق برای زمین های در نظر گرفته شده برای انجمن فوق تشکیل دهد.

ب: مقرر شد مکاتبات لازم با سازمان های ذیربط جهت موضوع صدور کارت سلامت برای رانندگان در شهرستان دامغان صورت پذیرد.

bigtheme