سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۱ – ۹۷/۰۲/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۱ – ۹۷/۰۲/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ی شماره ۶۴/۲۸-۲۲/۲/۹۷ از سازمان اتوبوسرانی در خصوص بازگشائی افتتاح حساب جهت نگهداری سپرده های قرار دادها وانجام معاملات،مزایدات ومناقصات با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افتتاح سپرده در بانک شهر موافقت شد مشروط به اینکه چنانچه این بازگشایی حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران امکان پذیر است،در آن بانک اقدام گردد مراتب را به شورا منعکس گردد.

 

  • در خصوص نامه ی مورخ ۲۲/۲/۹۷ به شماره ی ۱۸/۸۵۰/۹۷ از شهرداری در رابطه با فروش تعداد ۸ قطعه از زمین های آن شهرداری (طبق لیست پیوست که ارائه می گردد) از طریق مزایده عمومی،موضوع بررسی وبا پیشنهاد شهرداری وقیمت های موجود در لیست کارشناسی با شماره ی ابلاغیه ی ۱۸/۷۰۰/۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت می شود.

 

  • در خصوص نامه ی شماره ۱۸/۸۸۹/۹۷-۲۳/۲/۹۷  شهرداری در خصوص واگذاری ۸ باب مغازه ی واقع در پاساژ خلیج فارس ملکی شهرداری دامغان،موضوع در جلسه ی مطرح وبا قیمت کارشناسی اجاره مغازه های فوق به شرح آمده در نامه ی کارشناسی محترم دادگستری که به پیوست ارائه میگردد وموافقت شد.
bigtheme