سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۶۸ – ۹۷/۰۲/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۶۸ – ۹۷/۰۲/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

  • از آنجائیکه اخیراً شکایات وگله گذاری های فراوانی از سوی شهروندان در خصوص تعطیلی تنها استخر سرپوشیده ی دامغان به گوش می رسد ونیز از آنجائیکه در ایام قبل از عید نوروز از سوی فرماندار بیان شده است مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از کمیته ی برنامه ریزی و۱۰۰ میلیون تومان از سوی اداره کل ورزش وجوانان جهت تعمیر استخر مذکور با پیمانکاری آقای علی نژاد اختصاص یافته است،مقرر شد موضوع مذکور طی نامه ای جهت بررسی روند کار پیگیری شود.
  • درخصوص نامه ی شماره ۶۲/۷/۳۶۸/۹۷-۱۲/۲/۹۷ درخصوص نحوه وصول هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان ایجاد پارکینگ در آنها وجود داشته باشد، شهرداری دامغان پیشنهاد تغییر نام ماده ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب سال ۹۷ با عنوان عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی وشهری به بهاء خدمات هزینه های تامین خدمات عمومی وشهری را ارئه نموده است که موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۲/۹۷ مطرح وبا پیشنهاد شهرداری به شرح آمده در نامه ی مذکور موافقت شد ومقرر شد پیشنهاد به وزارت کشور ارائه گردد.

bigtheme