خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در این جلسه تعداد ۱۸ نامه قرائت گردید و بعد از مذاکره با آقای شهردار ، نامه ها جهت بررسی به شهرداری ارسال گردید.

۲-بنا بر پیشنهاد آقای شهردار مبنی بر احداث کارخانه ی تولید مصنوعات بتنی جهت پاسخگویی به نیاز شهرداری و نیز فروش به بازار مصرف ، موضوع بررسی و مقرر گردید شهرداری ظرف مدت ۱۰ روز گزارش کامل مالی پروژه را ارائه دهد.

۳-در خصوص نامه شماره ۴۸۰۵ مورخ۹۹/۰۸/۲۲ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش دستمزد شستشو و تغسیل اموات کرونایی ، موضوع بررسی و مقرر شد تغسیل اموات غیرمبتلا به کرونا با همان مبلغ مصوب صورت پذیرد و تغسیل افراد مبتلا به کرونا با توجه به زحمت و خطرمضاعف با مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال صورت پذیرد.

۴-در خصوص نامه شماره ی ۴۷۴۰ مورخ۹۹/۰۸/۱۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی برارائه مساعدت به مالک پلاک ثبتی شماره ۲۴۷۹/۴ برای پرداخت عوارض و بدهی پلاک مذکور موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل ماده  ۱۷ شهرداری به نامبرده مساعدت گردد.((نامبرده تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) می باشد)).

 

 

bigtheme