خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۵ مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۵ مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

در ابتدای جلسه نشست مشترکی با تنی چند از نمایندگان تاکسیداران محترم برگزار گردید و مسائل ذیل مطرح و بررسی گردید و بعد از مذاکره با آقای مهندس نصرتی شهردارمحترم مقرر شد اقدامات به نحو مقتضی صورت پذیرد.

  • سامان بخشی به تبلیغات تاکسی اینترنتی ماکسیم
  • سامان بخشی به ایستگاه تاکسی ضلع شمالی میدان امام
  • اصلاح جدول خیابان شهید مطهری
  • اجازه ی توقف تاکسی مقابل امامزاده در حد سوار و پیاده شدن مسافر
  • جداسازی کامل ایستگاه توقف تاکسی در خیابان پرستار و نیز اصلاح تابلوی ورود ممنوع و تبدیل آن به تابلوی ویژه تاکسی
  • طرح کمک به رانندگان تاکسی مبتلا به کرونا
  • کمک به تهیه لوازم بهداشتی برای تاکسیداران
bigtheme