خانه / دسته‌بندی نشده / مصوبات جلسه ۲۹۴ مورخ ۹۹/۰۸/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۴ مورخ ۹۹/۰۸/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-با توجه به شیوع گسترده ی ویروس کرونا و شکل گیری وضعیت بسیار خطرناک به ویژه در محیط های مسقف و نظر به عدم امکان شناسایی افراد ناقل به ویروس کرونا در محل شورا ، مقرر گردید تا خروج از وضعیت مذکور جلسات شورا به صورت غیرعلنی برگزار گردد بدیهی است جهت حفظ حق قانونی شهروندان ، مصوبات غیرمحرمانه شهروندان و گزارش جلسه ی شورا در سایت شورا بارگزاری خواهد شد.

۲-باتوجه به اعتراضات گسترده ی کسبه ی پاساژ مطلب خان و تعطیلی آن پاساژ در حالیکه پاساژ مذکور دارای تراکم جمعیت نیست و نیز نظر به عدم تعطیلی سایر واحدهای تجاری در سطح شهرستان ، مقرر شد موضوع مذکور در ستاد کرونا مطرح و بررسی گردد.

۳-با توجه به مشاهدات و گزارشات ارائه شده از ازدحام جمعیت در مراسم های تشییع جنازه در محل فردوس رضا مقرر گردید به شهرداری اعلام گردد جهت جلوگیری از شیوع پیش بینی ویروس کرونا با هماهنگی فرمانداری و همکاری نیروی انتظامی چاره ای برای معضل فوق اندیشیده شود.

۴-در خصوص نامه شماره ی ۴۶۶۸ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴در رابطه با پلاک۲۲۹۲/۴ که به میزان ۱۸/۹۶ متر مربع در طرح تعریض واقع شده است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۸/۰۸ موافقت شد.

۵-در خصوص  نامه ی شماره ۲۰/۳/۴۶۶۹ مورخ ۱۴/۸/۹۹ در رابطه با پلاک ۱۶۴۸ که دارای ۷/۰۴متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ موافقت شد.

۶-در خصوص نامه ی شماره ی ۴۶۴۳ مورخ ۹۹/۸/۱۴ در رابطه با مصوبه شماره ۶۴-۱۵۲-۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۱۱ شورا مبنی بر واگذاری معوض حقوق مالکین پلاک های ثبتی ۹۵۱ و ۹۴۷ از اراضی شهرداری ، موضوع بررسی و با قیمت های کارشناسی موافقت شد.

۷-درخصوص نامه ی شماره ی ۲۰/۳/۴۶۷۰ مورخ ۱۴/۸/۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۱۴۱۲ که میزان ۱۹/۲۷ متر مربع در طرح تعریض قرار گرفته است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۸/۰۷ موافقت شد.

 

bigtheme