خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۳ مورخ ۹۹/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۳ مورخ ۹۹/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

*در این جلسه تعداد ۱۹ نامه قرائت و بعد از بررسی جهت اقدام به شهرداری فرستاده شد.

*در این جلسه با حضور مسئول واحد خدمات شهری گزارش مفصلی از جزئیات هزینه های کفن و دفن افراد مبتلا به کرونا ارائه شد.

bigtheme