خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۶ – ۹۹/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۶ – ۹۹/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- فرماندار محترم شهرستان دامغان در صحن شورا حضور یافتند و رئیس شورا و اعضای محترم ضمن معرفی در مورد فعالیت کمیسیونهای مختلف توضیحاتی ارائه نمودند،همچنین در مورد موضوعات متنوع در رابطه با وظایف و نیازهای شهرداری ،صنعت گردشگری ، صنعت و معدن ، مسائل عمرانی شهر ، نیازمندیهای فضای ورزشی ، مسائل و مشکلات اشتغال و … مذاکره و تبادل نظر گردید.

۲- تعداد ۸ نامه رسیده از شهروندان محترم و نهادهای مختلف مطرح شد و پس از مذاکره با شهردار محترم برای اقدام به شهرداری ارسال گردید.

bigtheme