خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۴ – ۹۹/۰۷/۰۸ شورای اسلامی شهردامغان

مصوبات جلسه ۲۸۴ – ۹۹/۰۷/۰۸ شورای اسلامی شهردامغان

۱- تعداد ۱۸ نامه وارده از شهروندان محترم و نهادهای مختلف قرائت گردید و بعد از مذاکره با شهردار محترم جهت اقدام به شهرداری ارسال شد.

bigtheme