خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۹ – ۹۸/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۹ – ۹۸/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص شماره ۵/ ۰۶۵۹۸/ ۹۸ مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به حوزه علمیه برادران و خواهران ( به نمایندگی حاج سید محمود ترابی ) جهت پرداخت هزینه های عوارض دیوارکشی به مبلغ ۰۰۰/ ۸۲۸/ ۵۳ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد به استناد بند ۶ دستورالعمل نحوه هزینه کرد موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداریها، ۵۰% از مبلغ مذکور از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد.

 

۲-در خصوص نامه شماره ۱۴/ ۵۵۰۴/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۹/ ۹۸ شهرداری در رابطه با آیین نامه پیشنهادی آماده سازی قبور و بهره برداری از آرامستان فردوس رضا ، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر و اعمال بعضی اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.

bigtheme