سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۰ – ۹۸/۱۰/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۰ – ۹۸/۱۰/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۲۵ نامه وارده از شهرداری، نهادها و شهروندان مطالعه و بررسی گردید و مصوبات ذیل به تصویب رسید.

۱- درخصوص نامه شماره ۰۵۹۹۳/ ۹۸ مورخ ۴/ ۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری دامغان مبنی بر نامگذاری معبری بنام استاد مهدی محقق دامغانی ( دارنده سومین نشان تماشای خورشید کمیسیون ملی یونسکو )، موضوع بررسی ومقررشد بلوار حدفاصل بین کلانتری ۱۱ و چهار راه دانشگاه به نام بلوار دکتر مهدی محقق دامغانی نامگذاری گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۵۸۷۵/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری ۴ واحد از واحدهای متعلق به شهرداری واقع در پاساژ خلیج فارس بصورت اجاره به آقای خورسی، موضوع بررسی و با توجه به شرایط نامساعد پاساژ مورد نظر و لزوم حمایت از آن مجموعه به منظور پیشگیری از استمرار شرایط موجود و سیر نزولی بیشتر آن، با اجاره سه ساله چهار واحد مذکور ( متعلق به شهرداری ) با قیمت کارشناسی و رشد اجاره سالیانه براساس نظر کارشناسی رسمی و همچنین در صورت رضایت شهرداری بعد از سه سال تا پنج سال به شرح فوق ( افزایش مبلغ اجاره براساس نظریه کارشناسی ) موافقت شد.

bigtheme