سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۳ – ۹۸/۰۹/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۳ – ۹۸/۰۹/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مراسم تحلیف آقای حسین اقبالیه عضو جدید شورای اسلامی شهر دامغان، با حضور معاونین فرماندار، رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار دامغان عصر امروز در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در این مراسم آقای حسین اقبالیه بعنوان عضو جدید شورا آیین تحلیف را بجا آورده و فعالیت خود را بصورت رسمی در شورای شهر آغاز نمود.

در ادامه جلسه هماهنگی فرمانداری و شورای شهر، آقای نوچه ناسار معاون فرماندار، آقای زارع زاده رئیس شورای شهر، مهندس نصرتی شهردار و سایر حاضران در جلسه به بیان مطالبی درخصوص مسائل مهم شهری از جمله میراث فرهنگی، رفع موانع اشتغال و کار آفرینی، مهاجران ساکن در شهرستان، سطح اختیارات مدیران شهرستانی و… پرداختند.

شایان ذکر است پیرو استعفای آقای خسرو فولادیان آقای حسین اقبالیه بعنوان عضو علی البدل سوم، وارد شورای اسلامی شهر دامغان شدند.

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۵۱۴۶/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۸/ ۹۸ درخصوص درخواست شهرداری جهت برگزاری مناقصه عمومی نگهداری پارک ها و فضای سبز بصورت دوساله با برآورد ریالی قیمت پایه حدود ۷۵ میلیارد ریال، موضوع بررسی و بعد از توضیحات آقای حسن بیکی ( مسئول محترم کمیسیون فضای سبز شورا ) با مفاد صورتجلسه مورخ ۷/ ۹/ ۹۸ کمیسیون فضای سبز که به پیوست ارائه می گردد، قیمت پایه برای سال ۹۹-۹۸ مبلغ ۰۰۰/ ۹۳۴/ ۳۶۸/ ۳۴ ریال و رقم پایه برای سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مبلغ ۴۲۰/ ۲۷۴/ ۵۲۴/ ۳۶ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۲۴۷/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱/ ۲۱۰۱ که دارای ۳۹/ ۵۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۷/ ۸/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۵۳۹۳/ ۹۸ مورخ ۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر جهت اعمال تخفیف در وجه التزام محاسبه شده جهت ۴ ( چهار ) فقره چک های برگشتی مربوط به خرید آسفالت، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۲۶۳/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با کبلغ کارشناسی سهم شهرداری از پلاک ثبتی ۴۷۲/ ۲۴۴۴ به مساحت ۶/ ۲۳۶ مترمربع ( سهم شهرداری ۶۶/ ۲۳ مترمربع می باشد ) موضوع بررسی و با مبلغ کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال و مجموع ۰۰۰/ ۳۲۰/ ۴۷ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۰۵۲۹۹/ ۹۸ مورخ ۳/ ۹/ ۹۸ درخصوص تعیین مبلغ پایه جهت انجام مزایده اجاره عرصه با کاربری پارکینگ واقع در باغ جنت شرقی روبروی بازارچه نواب، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر با قیمت پایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال موافقت شد.

bigtheme