سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۱ – ۹۸/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۱ – ۹۸/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۰۷۶۴/ ۱/ ۵۰ مورخ ۱۴/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پرداخت فوق العاده عمران علمکرد سال ۹۶ شهردار دامغان، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۲۶۶/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۶۳۸  که دارای ۴۷/ ۱۲ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

 

bigtheme