سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۹۹ – ۹۸/۰۷/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۹ – ۹۸/۰۷/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

حضور آقای دکتر عالمی ریاست محترم درمانگاه تامین اجتماعی دامغان در جلسه مورخ ۹۸/۷/۹ شورای اسلامی شهر. در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار توسط آقای دکتر عالمی به نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر ،کمبودها و نارسایی های تنها درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان احصاء و بررسی شد.

نکته مهم فرسوده بودن محل درمانگاه تامین اجتماعی می باشد که شورای اسلامی شهر در سال گذشته طی نامه شماره ۲۷۴-۵۸۸-۹۷ مورخ ۹۷/۳/۲۴ به مدیر درمان استان آقای دکتر اکرم تقاضای رسیدگی به امر فوق رانموده بود، آقای اکرم نیزطی نامه شماره ۱۶۱/۹۷/۲۶۴۲ مورخ ۹۷/۴/۱۴ اعلام نمودند:” احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۷۴- ۹۷/۳/۲۴ به استحضار می رساند موضوع بازسازی درمانگاه تخصصی دامغان در دستور کار بررسی توسط کارگروه های تخصصی بخش درمان سازمان بوده و ان شاءا… در صورت تصویب در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.”

ولی متأسفانه تا کنون اقدام خاصی در این موردانجام نشده، که در این جلسه مقررشدپیگیری لازم درخصوص موضوع کمبودهای درمانی وتجهیزاتی درمانگاه وهمچنین ساخت درمانگاه استاندارد وجدید برای استفاده بیش از ۶۰هزاربیمه شده تامین اجتماعی شهرستان باهماهنگی سایر مسئولان ذیربط صورت پذیرد.

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۱۹۷/ ۹۸ مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۸۰۳ که دارای ۷۳/ ۳۵ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۶/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۱۹۵/ ۹۸ مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ در رابطه با تعریض خیابان گل رز ( ضلع جنوب دانشگاه آزاد با پلاک ثبتی ۲۵۲۹ ) موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

bigtheme