سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۱– ۹۸/۰۴/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۱– ۹۸/۰۴/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه ۱۵ نامه وارده از شهرداری، نهادها و شهروندان محترم بررسی و مصوبه ذیل به تصویب رسید.

 

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۲۶۳۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با جابجایی مرکز دفن زباله به موقعیت سنجی شده جدید دارای طرح، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر انعقاد قرارداد با آقای عزت ا.. درویش اکبری مطابق آنچه در نامه مذکور ذکر شده است و به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

 

bigtheme