خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۹– ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۹– ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۹۵/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۳۸۵ ( موقوفه فاطمه بنت حاج قربان صباغ ) که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. در این خصوص آقای حسینی پور موارد ذیل را متذکر شدند: ۱- در اجارات موقوفات تا مدت اجاره ۹۹ ساله وجود ندارد. ۲- حقوق متوفی باید به حقوق موقوفه اصلاح و تغییر یابد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۳۳۲/ ۹۸ مورخ ۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تحویل زمین ضلع جنوب باغ گل و گیاه شهرداری به مساحت حدودی ۴۰ هکتار از اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

bigtheme